Heksens liv

At leve som heks

At leve som heks er at leve med gudinderne, blomsterne og fuglenes kalden – at leve cyklisk. At opleve det, der sker, som en del af et magisk puslespil, hvor hver splint af virkeligheden, hvert menneske du møder, er en brik af dit livs puslespil.

At leve som heks er at være opmærksom på, at hver tilfældighed danner et mønster, en port til et univers af farver og muligheder, der åbner veje, sandede spor, sumpede stier ved fugtige ellemoser, veje der bliver til, når du går. Den dunkle vej, som norner, vølver, runekastere, sandsigere, shamaner og andet søgende godtfolk gennem tiderne vandrede. Der er mange muligheder, og vejen gennem krattet er uendelig og dunkel, men det er dig, der vælger hvert trin, og dig der danner det mønster, nornerne under askens skygge væver i din livsdug.

I et magisk spindelvæv væver virkeligheden sammenhænge, som skrøbelige tråde. Hver myg har et mønster, hver fugl har en sang, der kan nå dig, og når vi er i egelunden med Moderen, der rummer alt liv, vibrerer den magiske tråd, der spinder tilfældigheden, og vi lever i den harmoni, den tro, det håb og den virkelighed, vi troede bristet. Vi vil bære en vished om livet og i hver celle bevare viljen til harmoni og følelsen af vibrerende kærlighed, der forener alt livs ønske om at overleve i fred.

Vi har skabt en verden, der kan udslette den form for liv, vi kender med børn, dufte og blomster. En verden hvor vi kan blive de sidste, der får mulighed for forening med Vor store Moder, Vor Jord, det elskelige duftende væsen af skove, fugle, floder og de ånder, der lever dunkelt bag dem. Og vi kan vælge en verden, der kan blive stærkere, end den har været i mange århundreder. Du har valget, ansvaret og kravet til dine omgivelser og dig selv – du vælger vejen.

Ligesom alle mønstre ændrer sig, ændrer formen sig i lyset af blæst, sol og vind. Således er intet liv fast, men en forandring, der skaber glæder og sorger.

At leve som heks er at høre Moderens kalden, at høre jordens råb, at vælge at leve for livet, kærligheden og håbet. At gøre sig til et med Moderens sjæl og være Moderen, gudinden, heksen, vølven, eller hvad du nu vil kalde dig, i alle de måder du lever dit liv og i alle de mønstre, du mødes med mennesker.

Ud fra øjeblikket skaber du magien, cirklen, indvielsen og helbredelsen. Derfor er der ingen faste rammer, præstinder, viden eller væsener. Der er det, som vi skaber sammen i det øjeblik, og det, som vi giver.

Vejene er så mange som solens stråler, og hvert vandrende lys rummer kærlighed og fantasi, der får din cirkel til at sprudle.

Du slutter freden, og vi er de mange, vi har Moderens kræfter med os, thi det er hende, der bærer os.

Rul til toppen